Ornöfärjans samfällighetsförening

Länk till informationsmötet

Du kan titta o lyssna på mötet i efterhand genom att klicka på den blå knappen nedan. Linda Goldkuhl Sandbergs bilder finns på knappen intill. Länk till lista med mötets talare.

Frågor och svar från infomötet

Nedanför finns alla frågor och svar som blev ställa till mötet.
Alla svar är godkända av de personer som talade på mötet.


Trafikverket (TRV)

Här är alla frågor till Trafikverket.

De som kommer att svara är:

Camilla Holmberg, Enhetschef Utredning, Planering Region Stockholm

Linda Goldkuhl Sandberg som gjort utredningen, Vägnätsutredare.

Margus Pöldma, representant för Trafikverkets Färjerederiet

Camilla Kindström, nationell färjesamordnare

Frågor med svar_TRV


Waxholmsbolaget (WÅAB)

Här är alla frågor till WÅAB.

De kommer att besvaras av:

Åsa Tivelius, Sjötrafiksektionen, Trafikförvaltningen

och

Marc Weimann
Frågor med svar_WÅAB


Haninge kommun

Här är alla frågor till Kommunen.

De kommer att besvaras av:

Robert Örtegren, Trafikstrateg, Kommunstyrelseförvaltningen


Frågor med svar_ Haninge kommun

Svar på frågor:
Nuvarande lösning

I dagsläget är Ornöfärjans samfällighetsförening huvudman för färjan. Entreprenör utses via offentlig upphandling. Här finns de frågor med svar som kommit in om den lösning vi har idag.