Ornöfärjans samfällighetsförening

Ornöfärjans samfällighetsförening

Ornöfärjans Samfällighetsförening har till uppgift att tillhandahålla färjetrafiken mellan Ornö och Dalarö i Stockholms södra skärgård.

Tack alla som deltog i årsmötet den 26 maj. Nu finns protokollet att läsa här

Sommarhalvårets turlista från 6 maj 2024 till 19 september 2024 (pdf)

Vinterhalvårets turlista från 4 september 2023 till 5 maj 2024 (pdf)

Tidtabell för bussen på Ornö 889 (realtid)


Waxholmsbolagets tidtabell 
19A -  Dalarö - Ornö östra sidan: 15 APRIL 2024  20 juni 2024
20 A - Dalarö  Ornö västra sidan15 APRIL 2024 – 20 JUNI 2024

Entreprenör

Du köper biljett på Ornö Sjötrafiks hemsida, länk finns ovan.

Samfälligheten har givit Ornö Sjötrafik AB (OSAB) i uppdrag att sköta färjetrafiken mellan Ornö och Dalarö. OSAB sköter med andra ord drift och färjetrafik i enlighet med avtal som är upprättat efter offentlig upphandling. Uppdragsperioden, som inledningsvis var fem (5) år, inleddes 2017-01-01 och avslutades 2021‑12-31. Uppdragsperioden är förlängd i ytterligare fem år, dvs. från 2022-01-01 till och med 2026‑12-31 då ingen av parterna sagt upp avtalet.

Färjeledens längd och trafik

Sträckan Hässelmara på Ornö – Dalarö hotellbrygga är ca 8 km. Fågelvägen är ca 4 km.
Under 2023 transporterades 79  035 fordon och ca 142 629  personer (bilförare och passagerare).

Kontaktuppgifter

Har du en fråga, ställ den helst via e-post. Postadressen används enbart för fakturor och annan administrativ post.

Kartan på bilden visar hotellbryggan (Dalarö), varifrån färjan avgår på fastlandet

Postadress: c/o ALKAB, Sandemar, 137 71 Dalarö

Ordförande i ofsf