Ornöfärjans samfällighetsförening

Ornöfärjans samfällighetsförening

Ornöfärjans Samfällighetsförening har till uppgift att tillhandahålla färjetrafiken mellan Ornö och Dalarö i Stockholms södra skärgård.

Nu är samfälligheten klar med svar på remissen, texten finns här
Entreprenör

Du köper biljett på Ornö Sjötrafiks hemsida, länk finns ovan.

Samfälligheten har givit Ornö Sjötrafik AB (OSAB) i uppdrag att sköta färjetrafiken mellan Ornö och Dalarö. OSAB sköter med andra ord drift och färjetrafik i enlighet med avtal som är upprättat efter offentlig upphandling.

Uppdragsperioden, som inledningsvis är fem (5) år, inleddes 2017-01-01 och avslutas 2021‑12-31. Om ingen av parterna sagt upp avtalet förlängs uppdragsperioden automatiskt i ytterligare fem år, dvs. från 2022-01-01 till och med 2026‑12-31. Det är bekräftat av båda parter att avtalet löper i ytterligare fem år till 2026‑12-31.  

Färjeledens längd och trafik

Sträckan Hässelmara på Ornö – Dalarö hotellbrygga är ca 8 km. Fågelvägen är ca 4 km. 
Under 2019 transporterades fler än 80 000 bilar och fler än 150 000 personer (bilförare och passagerare)

Skriv en fråga till oss

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Kontaktuppgifter

Har du en fråga, ställ den helst via e-post. Postadressen används enbart för fakturor och annan administrativ post.


Postadress: c/o ALKAB, Sandemar, 137 71 Dalarö

0707948822

Ordförande i ofsf