Ornöfärjans samfällighetsförening

Nyheter - på gång


Svar på remissen

Svar från ofsf är inskickat till Trafikverket. I svaret skriver vi att vi gjort en enkät bland medlemmar i samfälligheten och att två tredjedelar önskar behålla befintlig lösning. Vi skriver också att viktiga beslut måste fattas av en föreningsstämma,  vi  måste därför avvakta till vi kunna hålla en sådan. 

Först efter det att en föreningsstämma fattat beslut kan definitivt besked ges hur samfälligheten ställer sig till frågan om allmän färja. När detta kan ske är i dagsläget oklart pga pandemin, förhoppningsvis i augusti/september.

Hela svaret som skickats in finns att läsa här


 Från och med nu har vi två tidtabeller för Ornöfärjan per år istället för fyra. Det innebär att sommarperioden med fler turer blir längre. Istället för att börja i mitten på juni byter vi 12 april till sommartidtabell. Tabeller sträcker sig till 12 september 2021.

EBBA åter lagom till Kristi himmelfärdshelgen.

Tråkigt nog fick stora färjan Ebba problem med motorn, trots att hon varit på service. Tack och lov är färjan Ebba åter i drift till långhelgen. Fler turer är inlagda, du ser dem genom att logga in. 


Angående Enkäten om allmän färja.

 Bakgrund:

I månadsskiftet februari/mars 2021, skickade styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening ut en enkät med följebrev till samtliga medlemmar. Enkäten har två alternativ att ta ställning till. 


 

Ny tidtabell från 12 april


Den 12 april börjar sommartidtabellen. Den räcker till 12 september. 

Ebba tillbaka efter service


Färjan Ebba är är åter i drift. Hon tjänstgjorde första dagen efter att ha varit på service på påskafton, 3 april.


Vi har tidigare meddelat följande:

Färjan EBBA kommer under en tid tas ur trafik för diverse planerat underhåll och reparation, vilket även till viss del kommer att utföras på varv.  Ornö kurir utför trafiken under tiden.

Extraturer på skärtorsdag


Till påsk är det många som vill resa till och från Ornö.

Extraturer på skärtorsdag den 1 april finns bokningsbara kl. 14.00 och 19.15 från Ornö och kl 14.30 och 19.45 från Dalarö.

Glad påsk!

Nästa steg ang allmän färja

Informationsmötet är filmat, det går att se i sin helhet, se länk nedan.

Frågor och svar kommer ut på hemsidan så fort de blivit godkända av TRV, WÅAB och Haninge kommun.

I slutet av februari/början på mars skickas en enkät ut till medlemmarna i samfälligheten, så att var och han kan ta ställning till allmän färja eller inte.

Svaren räknas ihop och svar på remissen skrivs. Svaret kommer att publiceras här.

12 april ska svaret vara TRV tillhanda.

Rampen på Dalarö.

Det är ett strategiskt beslut från Ornöfärjans Samfällighetsförening som fattades för ca 30 år sedan, att inte ha rampen ombord på färjan. Detta med tanke på att vi handlar upp entreprenören. Skulle samfälligheten äga rampen, och den skulle sitta ombord på entreprenörens färja skulle vi inte kunna byta entreprenör.

Våra färjor (tex OSAB-TRV), och angöringar är inte kompatibla. Trafikverket har en höj och sänkbar "backe" (skjutbar) som är inbyggd i kajen, byggnation vilken tar upp hela fordonens egenvikt vid ombordkörning, vilken färjans klaff ligger an mot. Under lastning/lossning justerar/kompenserar färjans klaff för de aktuella nivåskillnad som uppstår under lastning/lossning.

Våra "flytande ramper", sänks ned och "vilar" på aktuell färja vilka bär upp vikten från ombordkörande fordon, då rampen ligger låst mot färja under den korta klaffen under angöring, samt att färjan tillsammans med ramp ändrar nivå under lastning.

Om TRV ska köra våran Ornö linje, byter man troligtvis ut klaffarna, vilket är möjligt för att fortsätta driften med våra befintliga ramper.
TRV, driver några linjer där de har korta lemmar på fartygen för aktuell drift med liknande rampsystem vi har idag vilket är en mycket bra lösning, och att förhållandevis inte är så stort projekt att anpassa TRV färjor till våra ramper om de ska sättas in på våran rutt, vi har dock inte flexibilitet mellan olika färjor i Stockholmsområdet”

Man inser att det måste till en omfattande ombyggnation både av kaj i Dalarö och på Ornö, för att om möjligt hitta en lösning som fungerar med både kortare och längre "klaffar" på de olika färjorna. 

Det är värt att notera att Trafikverket bekostar 80 % av kostnaden. Samfälligheten betalar 20%. En ombyggnation av kaj/ramp till en flexibel lösning som passar båda systemen av ramper uppskattas till en merkostnad av ca 40% mer för Dalarö (Angöring Hässelmara återstår). TRV har fått frågan om vilket alternativ att välja, och de var intresserade av att hålla ned kostnaden. Samt att om vi ska bygga om ramp/kaj för TRV trafik i Dalarö, med flexibel lösning till våra olika färjor, krävs förmodligen ingrepp i kajen, vilket inte går att flytta med till nästa hamn, om det blir aktuellt

Remissmaterial från Trafikverket

Remissmaterialet från Trafikverket är klart. Nedan finns alla dokument, dvs ett PM, ett missiv med budskap samt ett flertal bilagor.

Ang bränsle

Det dök upp ett påstående i sociala medier (Trafikantgruppen) under helgen (30-31 jan) om att Waxholmsbolaget och Färjerederiet använder HVO (ett miljöriktigare bränsle). Och varför inte OSAB använder HVO.

Styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening har checkat med Trafikverket och har fått följande svar. ”Vi har brukat HVO på Hönöleden som är vår största färjeled. Vi körde mellan 2017 till sommaren 2020. Vi använder inte HVO just nu”. Ebbas motor är betydligt större än våra motorer. Det måste utredas om det kan funka med HVO. Inte säkert.

Informationsmöte angående allmän färja

Ett  digitalt informationsmöte med representanter från Trafikverket, Haninge kommun och Waxholmsbolaget hölls onsdag 27 januari. Du kan se mötet i efterhand.

Till länken för mötet


.

.