Ornöfärjans samfällighetsförening

Senaste nytt

Håll dig uppdaterad med våra senaste händelser och nyheter.

Sommarens turlista 6 maj

på måndag 6 maj byter vi till sommar-tidtabell, med fler turer.
Turen kl 19:15 resp 19:45 på fredagar är tillbaka.  Du finner tiderna här 

Ebba åter i drift

Ebba är åter i drift idag 5 maj. Fler platser finns nu på varje tur.

Få utskick via E-post

Önskar du få material inför nästa års stämma via e-post? Även fakturan för medlemsavgiften?

 Skicka i så fall ett mejl till ordforande.ofsf@gmail.com. Ange namn och fastighetsbeteckning eller medlemsnummer.

Årsstämma 26 maj 2024

Materialet har skickats ut via post till medlemmar i Ornöfärjans samfällighetsförening. Det postades den 24 april och borde vara alla tillhandla i mitten av vecka 18. 

Det som skickats ut finns även att ladda ned här. Mötet äger rum kl 10, Ornö Bygdegård. 

 Väl mött!!

Ny bokningssida

Den 16 januari 2023 ändrar bokningsfunktionen för Ornöfärjan utseende. Den har nya funktioner och är mer användarvänlig.

Uppdaterade betal-  och återbetalningsregler för styckebiljetter köpta på nätet finns under rubriken Boka/Köp.

Inloggning sker som tidigare och användarens sparade information är överförda till det nya systemet.

Du loggar in  som vanligt med samma inloggningsuppgifter som förut. Tänk på att om du har den gamla bokningssidan sparad som bokmärke på din telefon, behöver du uppdatera och spara länken.

Till bokningen

Förhoppningsvis fler turer

Den stora färjan Ebba fungerar inte nu (början av september), det är Ornö Kurir som är i trafik. Det är mycket bokat under den kommande helgen.  Ornö Sjötrafik AB jobbar på att sätta in fler turer. Håll utkik på bokningssidan. 

,

Digital stämma

I vår samfällighetsförening har vi redan lagt in möjlighet att delta digitalt i årsstämma. Regeringen föreslår nu i en proposition att det ska bli möjligt för samfällighetsföreningar, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar att hålla digitala årsstämmor. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Läs mer på Samfälligheternas sida

F
oto: Pexels  Andrew Neel

Material till årsmöte 21 maj kl 10

Materialet har skickats ut via post till medlemmar i Ornöfärjans samfällighetsförening. Det postades fredag 14 april och borde vara alla tillhandla i mitten av vecka 16. 

Det som skickats ut finns även att ladda ned här. Mötet äger rum kl 10, Ornö Bygdegård. 

 

Väl mött!

Moms på medlemsavgift i samfällighetsföreningar enligt Lantmäteriet.

Lantmäteriet har infört flera förändringar rörande avgifter. Dessvärre drabbas vi i Ornöfärjans samfällighetsförening negativt av detta. Samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade. Det är vi sedan länge. Moms måste numera tas ut på medelemsavgiften. Tråkigt tycker vi. 
REV, Riksförbundet Enskilda vägar avser att överklaga. 

Turlistan för Ornöfärja för sommaren 2023 är klar

Den finns på första sidan. Du kan även ladda ner den här.

Årsmöte 21 maj kl 10

Notera gärna redan nu att årsmötet i Ornöfärjans samfällighetsförening blir söndag 21 maj kl 10 i Bygdegården på Ornö. Material kommer att skickas ut så att det är alla medlemmar tillhanda senast tre veckor innan mötet. Vi kommer även att lägga upp det på denna sida. 

Väl mött!

Lantmäteriet höjer avgifterna

Den 1 februari införde Lantmäteriet flera förändringar rörande avgifter och timtaxor.  Lantmäteriets höjda avgifter innebär markant ökade kostnader vid förändring av andelstal. Avgifterna för att registrera ändade andelstal efter styrelsebeslut enligt 24 a § anläggningslagen höjs från 1 800 kr till 3 250 kr samt från 600 kr/fastighet till 700 kr/fastighet utöver den första. Lantmäteriets kostnad för att godkänna överenskommelse enligt 43 § höjs från 3 600 kr till 6 500 kr samt från 600 kr/fastighet till 700 kr/fastighet utöver den första

Förtöjningsbojen renoverad vid Hässelmara

Under sommaren 2022  renoverades bojen vid Hässelmara, en pjäs om 20 ton.  Stockholms Reparationsvarv  från varvsön Beckholmen har hjälpt oss med  tvätt, överhalning, samt montering av utbytbara anoder.

Vår förhoppning är att den ska hålla ytterligare tio år. 

Rampen på Ornö vid Hässelmara är installerad

Det är med lättnad och förtjusning vi meddelar att den nyrenoverade rampen är installerad vid färjeläget vid Hässelmara på Ornö. Arbetet skedde, som aviserat, tisdag 25 oktober och onsdag 25 oktober. Första turen med den nyrenoverade rampen skedde kl 15 på onsdagen.

Göran Stenfelt, vice ordförande i Ornöfärjans samfällighetsförenings styrelse, har lett hela arbetet med båda ramperna. Han har fått värdefull hjälp från personalen vid Ornö Sjötrafik samt kunniga yrkespersoner på Ornö. Rampen renoverats vid varvet Damen i Oskarshamn.

Rampbyte på Ornö planerat till vecka 43

I våras installerades en ny ramp på Dalarö. Nu är det dags för byte på Ornö vid Hässelmara.Under vecka 43 (tisdag-onsdag 25-26 oktober 2022), planeras det för byte och arbeten med påkörningsrampen vid Hässelmara, vilket kommer innebära en viss påverkan på färjetrafiken.Under denna period kommer den mindre färjan Ornö Kurir att hantera trafiken.

Observera att vi enbart kommer att transportera personbilar under denna period (25-26 oktober). Vi kommer därmed inte kunna transportera tung trafik och inte heller vanliga personbilssläp. Om arbetet går bra och blir klart tidigare kommer vi givetvis återgå till normal drift tidigare än aviserat.

Vi planerar och strävar efter att i största möjligaste mån utföra trafik enligt turlistan, men det finns viss risk för att vissa turer kan ställas in med kort varsel under den tid projektet pågår på Ornö.

Senareläggning av rampbytet vid färjeläget vid Hässelmara på Ornö

Rampbytet vid Hässelmara på Ornö är uppskjutet på grund av att fler arbeten måste utföras innan den kan monteras. Trafiken kan därför fortsätta som vanligt under nästa vecka. Vi återkommer med information om när bytet av ramp kommer att ske.

Datum för rampbyte vid färjeläget vid Hässelmara på Ornö

I våras installerades en ny ramp på Dalarö. Nu är det dags för Ornö.

Under vecka 38, dvs 21 - 23 september 2022, planeras det för byte och arbeten med påkörningsrampen vid Hässelmara, vilket kommer innebära en viss påverkan på färjetrafiken.

Under denna period kommer den mindre färjan Ornö Kurir att gå.

Vi planerar och strävar efter att i största möjligaste mån utföra trafik enligt turlistan, men det finns viss risk för att vissa turer kan ställas in med kort varsel under den tid projektet pågår på Ornö.

Observera att under denna period (21 - 23 september) kommer vi enbart att kunna transportera personbilar. Vi kommer därmed inte kunna transportera tung trafik. Om arbetet går bra och blir klart tidigare kommer vi givetvis återgå till normal drift tidigare än aviserat.

Vid funderingar och frågor angående rampbytet kontakta gärna Ornöfärjans samfällighet via mail: ordforande.ofsf@gmail.com

Bojen vid färjeläget i Hässelmara är nu renoverad. Resenärer lägger sannolikt inte märke till den, men den är helt nödvändig för färjan.

.

Stämmoprotokollet är klart.

Stort tack till alla er som kom till årsstämman i Ornöfärjans samfällighetsförening. Protokoll är nu upphängt i biljetthallen. Det finns även att läsa här, bland årsmöteshandlingar.

Ladda hem

Material inför årsmötet i ofsf

Årsmöte i Ornöfärjans samfällighet ska hållas i maj. I år, 2022, kan vi äntligen har ett årsmöte som vanligt på Bygdegården.Det är efterlängtat. Datumet är söndag 29 maj. Materialet postades under påsken. Vi hoppas att det kommit fram. Det finns även att ladda ned här, ifall posten inte skulle kommit fram till dig.

Vi har även lagt med fullmaktsblankett, så att du kan ge någon annan rätten att företräda dig, om du själv skulle ha förhinder. Varmt välkommen.

Länk till materialet.

Nya rampen på Dalarö är på plats

Goda nyheter. Rampen är på plats. Den är testad. Allt funkar. Från och med i morgon lördag, valborgsmässoafton kommer du som reser mellan Ornö och Dalarö att köra ombord/iland på nya rampen på Dalarö.

Vi mjukstartar under helgen utan tung trafik. Bilar med släp kan åka i mån av plats under helgen.
Normal drift från och med måndag. Hurra!

Många personer på ön har varit med och bidragit med hårt arbete i detta projekt. Vilken kompentens det finns på Ornö! Vilka resurser! Vilken fantastisk vi-anda! Tack till alla inkl alla resenärer som haft tålamod.

Rampen installeras på Dalarö 28 och 29 april.

Allt är förberett och rampen har anlänt till Dalarö. Den kommer att installeras under torsdag 28 april och fredag 29 april. Vi hoppas att trafiken kommer att kunna löpa på som vanligt, men vi vill ändå flagga för att det kan bli mindre störningar.

Kom ihåg att det enbart är personbilar och passagerare som kan åka nu. Inga tunga transporter och inga släp. Håll ut! Snart har vi en ny ramp på plats på Dalarö.

 

Datum för rampbyte vid färjeläget på Dalarö

Under perioden 20 - 29 april 2022, planeras det för byte och arbeten med påkörningsrampen på Dalarö, vilket kommer innebära en viss påverkan på färjetrafiken.

Under denna period kommer den mindre färjan Ornö Kurir att gå.

Vi planerar och strävar efter att i största möjligaste mån utföra trafik enligt turlistan, men det finns viss risk för att vissa turer kan ställas in med kort varsel under den tid projektet pågår på Dalarö.

Observera att under denna period (20-29 april) kommer vi enbart att kunna transportera personbilar. Vi kommer därmed inte kunna transportera tung trafik. Om arbetet går bra och blir klart tidigare kommer vi givetvis återgå till normal drift tidigare än aviserat.

Vid funderingar och frågor angående rampbytet kontakta gärna Ornöfärjans samfällighet via mail: ordforande.ofsf@gmail.com

Statusrapport ang nya rampen till kajen i Dalarö

Det pågående projektet med en ny påkörningsramp till kajen i Dalarö, vilket vi har arbetat med i flera år, går bra och installation planeras våren 2022. ”Om allt går som planerat hoppas vi att den nya rampen kommer på plats i april/maj” säger Göran Stenfelt som är ansvarig för projektet i Ornöfärjans Samfällighetsförenings styrelse.

Vi kommer inför bytet att komma ut med mer information via OSAB:s sida på Facecbook och här (Samfällighetens hemsida) gällande förutsättningar för trafik och miljö på Dalarö under de dagar installationen kommer att utföras.

Målet är att trafiken och turlistan ska fortgå som vanligt under denna del av projektet.Stormen Malik drog förbi utan att drabba Ornöfärjan

Under den gångna helgen, 29 - 30 januari drog stormen Malik in över landet med bland annat inställda färjor mellan Nynäshamn och Gotland som följd. Det blåste 18m/s och 25 m/s i byarna vid Landsort mitt på dagen i söndags. Orange varning utfärdades från SMHI i Uppland och Roslagskusten samt på Gotland vilket innebär ”Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten”. För oss i Stockholms skärgård blev läget lindrigare med en gul varning.

”Det är väldigt sällsynt att vi ställer in turer mellan Ornö och Dalarö pga hård vind. Det är nordostlig vind som är värst för oss då det påverkar hamnen på Dalarö. Tack och lov kom Malik från väst och vi kunde köra som vanligt” säger Margareta Stenbock von Rosen från Ornö Sjötrafik AB.

Tillfällig belysning vid Hässelmara


Under vintern har OSAB satt upp tillfällig belysning till kajen vid Hässelmara. Planen är att den ska utvärderas för att sedan ligga till grund för en permanent anläggning som ska beställas av Ornöfärjans Samfällighetsförening.

Nej till allmän färja på årsmötet 2021.

Efter årsmötet i augusti skickade styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening in ett återtagande av ansökan om allmän färja. Anna Paues, samfällighetens ordförande ställde frågan via E-post till Camilla Holmberg, Enhetschef Utredning på Trafikverket om återtagandet blivit emottaget och om någon uppdatering kommit i mitten av oktober. Svaret blev att ”Planering Region Stockholm beskedet från föreningen om att återta ansökan är mottaget och vidarebefordrat till Länsstyrelsen, då Trafikverket i maj i år överlämnade ärendet till Länsstyrelsen. Trafikverket har inte fått någon återkoppling från Länsstyrelsen i ärendet”.

Styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening har stött på igen, för att få besked. Vi återkommer så fort vi fått svar.

Länk till artikel i Skärgårdstidningen om årsmötet

Återtagandet

Svar på remissen

Svar från ofsf är inskickat till Trafikverket. I svaret skriver vi att vi gjort en enkät bland medlemmar i samfälligheten och att två tredjedelar önskar behålla befintlig lösning. Vi skriver också att viktiga beslut måste fattas av en föreningsstämma, vi måste därför avvakta till vi kunna hålla en sådan.

Först efter det att en föreningsstämma fattat beslut kan definitivt besked ges hur samfälligheten ställer sig till frågan om allmän färja. När detta kan ske är i dagsläget oklart pga pandemin, förhoppningsvis i augusti/september.

Hela svaret som skickats in finns att läsa här


 Från och med nu har vi två tidtabeller för Ornöfärjan per år istället för fyra. Det innebär att sommarperioden med fler turer blir längre. Istället för att börja i mitten på juni byter vi 12 april till sommartidtabell. Tabeller sträcker sig till 12 september 2021.

EBBA åter lagom till Kristi himmelfärdshelgen.

Tråkigt nog fick stora färjan Ebba problem med motorn, trots att hon varit på service. Tack och lov är färjan Ebba åter i drift till långhelgen. Fler turer är inlagda, du ser dem genom att logga in.


Angående Enkäten om allmän färja.

 Bakgrund:

I månadsskiftet februari/mars 2021, skickade styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening ut en enkät med följebrev till samtliga medlemmar. Enkäten har två alternativ att ta ställning till.


 

Ny tidtabell från 12 april


Den 12 april börjar sommartidtabellen. Den räcker till 12 september.

Ebba tillbaka efter service


Färjan Ebba är är åter i drift. Hon tjänstgjorde första dagen efter att ha varit på service på påskafton, 3 april.


Vi har tidigare meddelat följande:

Färjan EBBA kommer under en tid tas ur trafik för diverse planerat underhåll och reparation, vilket även till viss del kommer att utföras på varv. Ornö kurir utför trafiken under tiden.

Extraturer på skärtorsdag


Till påsk är det många som vill resa till och från Ornö.

Extraturer på skärtorsdag den 1 april finns bokningsbara kl. 14.00 och 19.15 från Ornö och kl 14.30 och 19.45 från Dalarö.

Glad påsk!

Nästa steg ang allmän färja

Informationsmötet är filmat, det går att se i sin helhet, se länk nedan.

Frågor och svar kommer ut på hemsidan så fort de blivit godkända av TRV, WÅAB och Haninge kommun.

I slutet av februari/början på mars skickas en enkät ut till medlemmarna i samfälligheten, så att var och han kan ta ställning till allmän färja eller inte.

Svaren räknas ihop och svar på remissen skrivs. Svaret kommer att publiceras här.

12 april ska svaret vara TRV tillhanda.

Rampen på Dalarö.

Det är ett strategiskt beslut från Ornöfärjans Samfällighetsförening som fattades för ca 30 år sedan, att inte ha rampen ombord på färjan. Detta med tanke på att vi handlar upp entreprenören. Skulle samfälligheten äga rampen, och den skulle sitta ombord på entreprenörens färja skulle vi inte kunna byta entreprenör.

Våra färjor (tex OSAB-TRV), och angöringar är inte kompatibla. Trafikverket har en höj och sänkbar "backe" (skjutbar) som är inbyggd i kajen, byggnation vilken tar upp hela fordonens egenvikt vid ombordkörning, vilken färjans klaff ligger an mot. Under lastning/lossning justerar/kompenserar färjans klaff för de aktuella nivåskillnad som uppstår under lastning/lossning.

Våra "flytande ramper", sänks ned och "vilar" på aktuell färja vilka bär upp vikten från ombordkörande fordon, då rampen ligger låst mot färja under den korta klaffen under angöring, samt att färjan tillsammans med ramp ändrar nivå under lastning.

Om TRV ska köra våran Ornö linje, byter man troligtvis ut klaffarna, vilket är möjligt för att fortsätta driften med våra befintliga ramper.
TRV, driver några linjer där de har korta lemmar på fartygen för aktuell drift med liknande rampsystem vi har idag vilket är en mycket bra lösning, och att förhållandevis inte är så stort projekt att anpassa TRV färjor till våra ramper om de ska sättas in på våran rutt, vi har dock inte flexibilitet mellan olika färjor i Stockholmsområdet”

Man inser att det måste till en omfattande ombyggnation både av kaj i Dalarö och på Ornö, för att om möjligt hitta en lösning som fungerar med både kortare och längre "klaffar" på de olika färjorna.

Det är värt att notera att Trafikverket bekostar 80 % av kostnaden. Samfälligheten betalar 20%. En ombyggnation av kaj/ramp till en flexibel lösning som passar båda systemen av ramper uppskattas till en merkostnad av ca 40% mer för Dalarö (Angöring Hässelmara återstår). TRV har fått frågan om vilket alternativ att välja, och de var intresserade av att hålla ned kostnaden. Samt att om vi ska bygga om ramp/kaj för TRV trafik i Dalarö, med flexibel lösning till våra olika färjor, krävs förmodligen ingrepp i kajen, vilket inte går att flytta med till nästa hamn, om det blir aktuellt

Remissmaterial från Trafikverket

Remissmaterialet från Trafikverket är klart. Nedan finns alla dokument, dvs ett PM, ett missiv med budskap samt ett flertal bilagor.

Ang bränsle

Det dök upp ett påstående i sociala medier (Trafikantgruppen) under helgen (30-31 jan) om att Waxholmsbolaget och Färjerederiet använder HVO (ett miljöriktigare bränsle). Och varför inte OSAB använder HVO.

Styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening har checkat med Trafikverket och har fått följande svar. ”Vi har brukat HVO på Hönöleden som är vår största färjeled. Vi körde mellan 2017 till sommaren 2020. Vi använder inte HVO just nu”. Ebbas motor är betydligt större än våra motorer. Det måste utredas om det kan funka med HVO. Inte säkert.

Informationsmöte angående allmän färja

Ett digitalt informationsmöte med representanter från Trafikverket, Haninge kommun och Waxholmsbolaget hölls onsdag 27 januari. Du kan se mötet i efterhand.

Till länken för mötet


.

.