Ornöfärjans samfällighetsförening

Angående Allmän färja är två dokument inskickade till Trafikverket

1) Svar på remissmaterialet . svaret som skickats in finns att läsa här

2) Återtagande av ansökan inskickat efter årsmötet 2021. dokumentet finns här

 

Remissmaterial från Trafikverket

Anna Paues

Remissmaterialet från Trafikverket är klart. Nedan finns alla dokument, dvs ett PM, ett missiv med budskap: ”Som en del i utredningen vill nu Trafikverket Region Stockholm ha in synpunkter på bifogad PM” och 7 bilagor.

Det vi ska ta ställning till är hur vi i Ornöfärjans Samfällighetsförening ställer oss till Allmän färja.

Tid för svar är förlängd till 12 april.

Styrelsen i ofsf kommer att skicka ut ett brev med noteringar från informationsmötet samt ett frågeformulär i vilket medlemmarna kommer att ombes ta ställning, dvs ange om man är för eller emot att byta till allmän färja.

PM

Missiv

1. Bilaga 1

2. Bilaga 2

3. Bilaga 3

4. Bilaga 4

5. Bilaga 5

6. Bilaga 6

7. Bilaga 7

Den uppmärksamme läsaren ser att det är fel sträckning som är inritad i kartorna i bilaga 2. Styrelsen i ofsf har skickat in en korrekt färjesträckning till Trafikverket.

Remissinstanserna är:

  • Ornöfärjans Samfällighetsförening

  • Haninge kommun

  • Trafikförvaltningen Region Stockholm

  • Waxholmsbolaget