Ornöfärjans samfällighetsförening

Styrelsen

Styrelsen i Ornöfärjans samfällighetsförening består av 5 ledamöter och 4 suppleanter. Alla väljs på 2 år. Ordförande väljs varje år. Klicka här för att mejla.

Anna Paues

Ordförande

Göran Stenfelt

Vice ordförande

Göran Egelius

Skattmästare

Erik Larsson

Sekreterare

Ylva Hultman

Ledamot

Christer Rönnholm

Suppleant

Mats Huss

Suppleant

Rune Forsberg

Suppleant

Johan Björkman

Suppleant


Valberedning


Gunnel Wärn Hede

Sammankallande. 

Johan Bergström


Karin Anderberg