Ornöfärjans samfällighetsförening

Styrelsen

Styrelsen i Ornöfärjans samfällighetsförening består av 5 ledamöter och 4 suppleanter. Alla väljs på 2 år. Ordförande väljs varje år. Klicka här för att mejla.

Anna Paues

Ordförande

Göran Stenfelt

Vice ordförande

Göran Egelius

Skattmästare

Erik Larsson

Sekreterare

Ylva Hultman

Ledamot

Christer Rönnholm

Suppleant

Peter
Lundbeck

Suppleant

Mikael
Bergman

Suppleant

Johan Björkman

Suppleant


Valberedning


Inger Sjöholm

Sammankallande.

Johan Granström


Mats Huss


Morgan Bergström